Kolíky kuželové, pružné, válcové

Kolíky jsou nejjednodušší a nejstarší způsob spojení. Umožňují pevné, nepohyblivé spojení součástí. S kolíky lze spojovat rotační součásti, jako je hřídel a náboj. Využívají se také k centrování dvou součástí nebo jako pojistné spojení. Kolíky mohou plně nahradit jiné spojovací součásti, jako jsou šrouby, nýty, klíny atd.

Plní několik dalších důležitých funkcí

  • Spojovací – pevné spojení dvou částí, přenášejících krouticí moment

  • Zajišťovací – zajištění vzájemné polohy spojovaných částí

  • Vodicí – zajištění vzájemné polohy částí při pohyby jedné z nich

Kolíky nabízíme z oceli nebo nerezu A1, A2 a v různých barvách, které jsou zakončeny kuželovými náběhy, které slouží k usnadnění montáže.

Rozlišujeme několik typů

  • Válcové
  • Kuželové
  • Rýhované
  • Pružné
  • S konci k roznýtování

Válcové kolíky

Mají nepatrně větší průměr, než je průměr otvoru, do kterého se budou zarážet. Nekalené válcové kolíky se vyrábí v tolerancích m6 a h8. Kalené mají toleranční třídu m6. Mohou se uvolnit, pokud je spoj vystaven rázům, vibracím nebo časté montáži.

Kuželové kolíky

Díky kuželovosti 1:50 u kolíků zajištěna samosvornost. Mohou mít vnitřní nebo vnější závit pro možnost demontáže tam, kde není možné kolík vyrazit z druhé strany.

Rýhované kolíky

Do této kategorie spadají kolíky válcové i kuželové. Nabízíme tři druhy rýhování: po celé délce, do poloviny nebo ve střední třetině délky kolíku.

Pružné kolíky

Nabízíme dva druhy pružných kolíků. Spirálové, ty jsou vhodné pro běžná nebo velká zatížení, a kolíky se štěrbinou, která může být i ozubená. Spojení s pružným kolíkem je velmi spolehlivé.


Výhody chemických patron

Chemické patrony mohou být použity v interiéru i exteriéru. Jsou beznapěťové, proto umožňují malé okrajové vzdálenosti.


© 2020, MEKR´S s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑