Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Objednávky:

-    lze zasílat písemnou formou (e-mailem, faxem, poštou), ale je možná i telefonická objednávka nebo ústní objednávka přímo na obchodním oddělení

-    objednávky musí obsahovat následující identifikační údaje zákazníka: 

 • obchodní jméno
 • IČO
 • DIČ
 • fakturační a dodací adresu
 • telefonní kontakt (pro případné upřesnění objednávky)
 • e-mail k zaslání potvrzení objednávky
 • e-mail k zaslání elektronické faktury (při platbě bankovním převodem)

-    v objednávce musí být obsaženy následující informace o objednaném zboží, na základě kterých dochází k jeho správné identifikaci: 

 • norma ( DIN, ISO, ČSN nebo jiná specifikace, např. výkresová dokumentace )
 • materiál
 • povrchová úprava
 • rozměr
 • počet kusů
 • případně dohodnutá cena nebo odkaz na naši cenovou nabídku 


-    další formou objednání zboží pro zákazníky, zaregistrované na našem e-shopu, je vytvoření přímé elektronické objednávky, tato forma objednávky je zvýhodněna 2% slevou z celkové hodnoty objednávky 

-    na základě požadavku zákazníka jsme schopni nabídnout i variantu objednávání zboží při použití EDI komunikace

Logistika:

-    skladové zboží z objednávek, doručených do 11:00 hodin a elektronických objednávek,

doručených do 12:00 hodin, bude dodáno do 24 hodin (na území ČR i SR) 
-    skladové zboží z objednávek, doručených po 11:00 hodině a elektronických objednávek, doručených po 14:00 hodině, bude dodáno do 48 hodin  (na území ČR i SR)

-    na zboží, které není skladem, bude vytvořena cenová nabídka s uvedením možného termínu dodání

-    dopravu zboží k zákazníkovi zajišťujeme smluvními přepravními službami, při hodnotě objednávky do 6 000,- Kč je účtováno dopravné 150,- Kč, při hodnotě objednávky vyšší je doprava zdarma
-    jsme napojeni na systém sledování zásilek, který nám v jakémkoli čase umožňuje okamžitě informovat zákazníka o stavu jeho zásilky a pokud byla již doručena, zjistíme čas a jméno zaměstnance, který zásilku převzal

-    dalším možným způsobem odběru zboží je osobní vyzvednutí přímo na expedičním skladu v Úpici (v případě uvedení přibližného času vyzvednutí zboží na objednávce zaručujeme rychlé vyřízení bez čekání) 

-    dále našim zákazníkům nabízíme dodávky zboží formou KANBANU, nyní nově i pomocí moderních technologií 
-    těmto zákazníkům držíme bezpečnostní zásobu zboží na našem skladě, čímž snižujeme jejich skladové náklady a zároveň se staráme o pravidelné a plynulé doplňování zboží do výroby (automaticky vygenerované objednávky pomocí čteček čárových kódů)
-    na základě dodaných informací (požadovaný sortiment, jeho značení, spotřeby za dané období, prostorové kapacity...) zpracujeme návrh optimálního řešení kanbanových dodávek zboží přesně na míru zákazníka

-    přepravu zboží do zahraničí řešíme individuálně, kromě naší smluvní přepravní služby je možný i vlastní odběr nebo odběr přepravní službou zákazníka přímo na expedičním skladu v Úpici

Ceny:

-    ceny zboží se mění v závislosti na cenách vstupních materiálů a také z důvodu kolísání kurzu CZK vůči € a $ 

-    zákazníci registrovaní v internetovém obchodu mají možnost okamžitého zjištění jejich aktuálních cen

-    našim zákazníkům, kterým dodáváme zboží formou KANBANU (pravidelných dodávek zboží přímo do výroby), držíme bezpečnostní zásobu zboží na našem skladě za předem dohodnutou smluvní cenu 

-    v případě požadavku jsou možné dodávky zboží přesného množství, nejen na celá balení od výrobců - za tuto službu je účtován poplatek ve výši 60% = rozbalné
-    rozbalné se účtuje pouze v případě požadavku menšího množství, než je počet kusů v jednom balení
-    rozbalné se nevztahuje na balení do 25 ks a dále na položky dle DIN 6914, 6915, 6916, 7990, 975, 6880 a podložky NORD-LOCK
-    minimální hodnota položky po zaúčtování rozbalného je 50,- Kč
POZN: při odběru celého balení s cenou nižší než 50,- Kč platí aktuální nižší cena
-    za poplatek je také možné připravit i různě balené sety zboží

Platební podmínky:

-    jsou předmětem dohody, standardně poskytujeme možnost platby faktur formou bankovního převodu pouze stálým zákazníkům, splatnost se sjednává po dohodě se zákazníkem a je závislá na spolehlivosti zákazníka při platbách faktur

-    dalším způsobem platby je odběr zboží na dobírku, tuto možnost nabízíme především novým zákazníkům nebo zákazníkům s malými a nepravidelnými odběry

-    při osobním odběru zboží přímo na expedičním skladu v Úpici je možná hotovostní platba 

-    vážíme si zákazníků, kteří plní své závazky včas, tak jako i my musíme včas plnit závazky k našim dodavatelům. Proto nabízíme našim zákazníkům skonto 2% při uhrazení faktury do 7 dnů - bližší informace jsou uvedeny na jednotlivých fakturách.

Reklamační řád:

-    tento reklamační řád byl sestaven v souladu s ustanoveními občanského zákoníku, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky
-    reklamace je uplatnění práva kupujícího na odpovědnost za vady zboží vůči prodávajícímu
-    lze tak učinit buď osobně nebo písemně (poštou, faxem, e-mailem), ale vždy s vyplněním reklamačního protokolu, který obsahuje identifikaci kupujícího, zboží, popis vady a jejích projevů, množství, číslo faktura nebo dodacího listu (reklamační protokol je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách prevodnik.mekrs.cz)
-    místem pro uplatnění reklamace je MEKR´S s.r.o. v Úpici
-    dopravu reklamovaného zboží do místa uplatnění reklamace hradí kupující, při uznané reklamaci je dopravné hrazeno prodávajícím
-    reklamované zboží je zasíláno zákazníkovi zpět na náklady prodejce pouze v případě uznané reklamace
-    zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nelze zaslat na dobírku

Záruka se vztahuje: 

-    na chybnou dodávku zboží, kterou se rozumí jiný druh nebo počet kusů (nebo chybějící zboží)
-    na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby

Reklamace nebude uznána:

-    pokud nebyla vada reklamována v záruční době
-    při telefonickém objednání zboží
-    při telefonickém stornování zboží
-    v případě, že je reklamován jiný druh zboží nebo počet kusů (nebo chybějící zboží) po uplynutí více než třiceti kalendářních dnů od převzetí zakázky
-    při svévolných změnách původních údajů provedených kupujícím v dodacím listě
-    při neodborné instalaci, opravách nebo jiných zásazích
-    při úpravách, které změní původní vlastnosti nebo parametry zboží např. povrchová úprava, změna rozměrů...
-    při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s účelem jeho použití
-    při porušení ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce zboží opatřil
-    poškození zboží působením živlů    

Záruční doba: 

-    délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů
-    záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím
-    do záruční doby se nezapočítává doba od začátku reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít
-    dojde-li k výměně zboží za nové, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží

Nároky ze záruky:

-    kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů

Převzetí zboží:

-    převzetím zboží se rozumí podepsání dodacího listu nebo doručenky přepravní společnosti či pošty
-    zákazník přebírá od přepravní služby či pošty jen zásilky bez viditelného poškození
-    v případě viditelného poškození zásilky je povinen sepsat s dopravcem protokol a pokud po rozbalení zásilky zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní neprodleně (do jednoho pracovního dne) písemně či telefonicky prodejce

Postup vyřízení reklamace:

-    prodávající je povinen vyřídit reklamační řízení do 30 dnů od převzetí zboží od kupujícího
-    pokud kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je prodávající povinen si zboží (i v případě neoprávněné reklamace) osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak - reklamace je ukončena v den, kdy je zboží (i v případě neoprávněné reklamace) připraveno v místě uplatnění reklamace k vydání a předání kupujícímu
-    pokud kupující zboží k reklamaci zašle, bude mu reklamované zboží také zasláno (i v případě neoprávněné reklamace), pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak - reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (i v případě neoprávněné reklamace) předáno k dopravě na adresu kupujícího uvedenou v reklamaci
-    kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít
-    o průběhu a výsledku reklamace je sepsána reklamační zpráva, která je po ukončení řízení předána kupujícímu

Vyřízení reklamace:

Jde-li o takovou vadu, která představuje pouze nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo:
-    na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny
    
Jde-li o takovou vadu, která představuje podstatné porušení smlouvy (zboží není schopno sloužit svému účelu atd.) má kupující právo: 
-    na odstranění vady dodáním nové věci bez vady
-    na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
-    na přiměřenou slevu z kupní ceny
-    na odstoupení od smlouvy
    
    Vrácení zboží není reklamace - pokud zákazník vrátí zboží, které bylo dodáno v souladu     s jeho požadavky, dodavatel si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek až 25 % z hodnoty vráceného zboží.


Výhody chemických patron

Chemické patrony mohou být použity v interiéru i exteriéru. Jsou beznapěťové, proto umožňují malé okrajové vzdálenosti.


© 2020, MEKR´S s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑